06 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 14 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 14 اردیبهشت,1399
بازدید: 589
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1398

مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي درنیمه اول سال1398 با دوره‌ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده دامپر» با 39/2 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «بناي سنگ چين درجه‌ی دو» با 3/3 درصد بوده است

‌طرح آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 مورد) با ارسال پرسشنامه‌ي مربوط از طريق رايانامه به تعدادي از پيمانكاري‏هاي نمونه‌ي مجري طرح‏هاي عمراني در سطح استان تهران جمع ‏آوري مي‏ شود. اين طرح در مرداد ماه سال 1398 براي جمع ‏آوري اطلاعات مربوط به نيمه‌ي اول همان سال اجرا شده است.

براساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط دستمزد ساعتي برخي از نيروهاي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در
نيمه‌ي اول 1398 و تغييرات آن نسبت به دوره‌ي قبل و دوره‌ي مشابه سال قبل  ارایه مي‌شود:

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «كمك بندكش» با 29/5 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «قالب ساز فلزي درجه يك» با 0/8 درصد، داراي کمترین ‌افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌اند.

 همچنين، مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره‌ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده دامپر» با 39/2 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «بناي سنگ چين درجه‌ی دو» با 3/3 درصد بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت