14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 13 اردیبهشت,1399
بازدید: 554
متوسط كرايه‌ی ساعتی ماشين‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌‌ی اول 1398
متوسط كرايه‌ی ساعتی ماشين‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌‌ی اول 1398

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايه‎ ي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‏شود.

طرح آمارگيري از كرايهي‌ ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايهي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‏شود. اين طرح در مرداد ماه سال 1398 براي جمع‏ آوري اطلاعات مربوط به نيمهي‌ اول همان سال اجرا شده است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

تصاویر
  • متوسط كرايه‌ی ساعتی ماشين‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌‌ی اول 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت