14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 06 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 اردیبهشت,1399
بازدید: 585
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - فروردین 1399
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - فروردین 1399

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد كاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه 1399 برابر 32.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 30.8 درصد برای دهک اول تا 34.2 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 34.0 درصد برای دهک اول تا 38.0 درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 27.7 درصد برای دهک اول تا 33.2 درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2.7 درصد) 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد كاهش نشان می‌دهد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید .

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - فروردین 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت