01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 25 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 25 فروردین,1399
بازدید: 483
دامداری‌های کشور در زمستان سال 1398 بیش از 380 هزار رأس گاو و گوساله و 2 میلیون تن شیر به بازار عرضه کردند
دامداری‌های کشور در زمستان سال 1398 بیش از 380 هزار رأس گاو و گوساله و 2 میلیون تن شیر به بازار عرضه کردند

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه سال گذشته، 4.8 میلیون رأس بوده است که نسبت به زمان سرشماری عمومی کشاورزی (آبان 1393) 13.2 درصد افزایش یافته است.

نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات ماهانه دام سنگین (گاو و گوساله) که از دی‌ماه سال 1398 با شیوه‌های نوین تولید آمار (استفاده از نمونه موثر و ثابت با روش اجرای ترکیبی مصاحبه حضوری و تلفنی ) در سطح کشور اجرا شد نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه سال گذشته، 4.8 میلیون رأس بوده است که نسبت به زمان سرشماری عمومی کشاورزی (آبان 1393) 13.2 درصد افزایش یافته است.

بر اساس یافته‌های دیگر حاصل از اجرای این طرح آمارگیری، در زمستان سال قبل تعداد 385 هزار رأس گاو و گوساله دامداری‌های کشور برای فروش عرضه شد و مقدار تولید شیر گاو در این مدت، 2 میلیون تن بوده است.‏ همچنین در این مدت تعداد 535 هزار رأس گوساله زنده در دامداری‌های کشور متولد شد.

تصاویر
  • دامداری‌های کشور در زمستان سال 1398 بیش از 380 هزار رأس گاو و گوساله و 2 میلیون تن شیر به بازار عرضه کردند
طراحی سایت