01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 19 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 19 فروردین,1399
بازدید: 2088
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش راهنمای تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش راهنمای تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران


این مستند به ویژگی­های نظام آماری ایران و ارتباطات بین اجزای آن ،تاریخچه شکل­ گیری آمارهای رسمی، ضرورت تهیه فهرست آمارهای رسمی و محمل­ های قانونی آن مبانی نظری تهیه فهرست آمارهای رسمی و تجربیات سایر کشورها در این زمینه و فرآیند تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران، ساختار تشکیلاتی و وظایف کمیته­ های فعال در آن می پردازد.

در فرآیند گذار از نظام آماری سنتی به نظام آماری مدرن، وجود فهرست آمارهای رسمی  برای انتظام بخشی به فعالیت کنشگران نظام آماری از اهمیت بالایی برخوردار است. در نظام آماری ایران بنا به تکلیف برنامه سوم ملی آمار کشور و با هدف شناسایی نیازهای آماری مورد نیاز حاکمیت و تقسیم کار ملی در تهیه و تولید این آمارها، مرکز آمار ایران با هدایت و راهبری شورای عالی آمار و در تعامل با دستگاه­های اجرایی کشور برای اولین بار در حال تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران می­باشد. گزارش حاضر در پنج فصل فرایند و ساز و­ کار تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران را به­ طور کامل شرح داده است.

در فصل اول این مستند به ویژگی­های نظام آماری ایران و ارتباطات بین اجزای آن پرداخته شده است.

فصل دوم به تاریخچه شکل­گیری آمارهای رسمی، ضرورت تهیه فهرست آمارهای رسمی و محمل­های قانونی آن در ایران پرداخته است.

در فصل سوم به مبانی نظری تهیه فهرست آمارهای رسمی و تجربیات سایر کشورها در این زمینه پرداخته شده است.

در فصل چهارم به فرآیند تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران، ساختار تشکیلاتی و وظایف کمیته­های فعال در آن پرداخته شده است. در الگوی ارائه شده در این فصل فهرست آمارهای رسمی ایران در سه سطح ارائه شده است. در سطح اول سازوکار و تقسیم کار ملی تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران شرح داده شده است. در سطح دوم که در واقع همان فهرست نهایی آمارهای رسمی ایران را ارائه می­کند؛ بر اساس طبقه­بندی استاندارد فعالیت­­های آماری"CSA" حوزه­ ها، موضوعات اصلی و فرعی، متغیرها و شاخص­ها، روش تولید، دوره زمانی انتشار شاخص، سطح انتشار و دستگاه متولی هر شاخص مشخص شده است و در سطح سوم شناسنامه شاخص­های فهرست آمارهای رسمی ایران قرار دارد.

در فصل پنجم نیز به جمع ­بندی و نتیجه ­گیری گزارش پرداخته است.  

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش راهنمای تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران
فایلهای پیوست
طراحی سایت