01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 19 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 19 فروردین,1399
بازدید: 536
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن وبیش تر کشور 1396
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن وبیش تر کشور 1396

از تعداد 30332 کارگاه صنعتی فعال در سال 1396، 24161 کارگاه (79.7 درصد) در طبقه 49-10 نفر کارکن و 6171 کارگاه (20.3 درصد) در طبقه 50 نفرکارکن و بیش‌تر قرار دارند.

    

 

نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در سال 1396 نشان می‌دهد، تعداد 30332 كارگاه صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 3.1 درصد (977 کارگاه)كاهش داشته است.

از تعداد 30332 کارگاه صنعتی فعال در سال 1396، 24161 کارگاه (79.7 درصد) در طبقه 49-10 نفر کارکن و 6171 کارگاه (20.3 درصد) در طبقه 50 نفرکارکن و بیش‌تر قرار دارند.

تعداد کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفرکارکن فعال در سال 1396، 3.3 درصد و کارگاه‌های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر فعال، 2.5 درصد نسبت به سال 1395 کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1396 برابر با 4035 و در سال 1395 برابر با 3079 کارگاه بوده است.

درصد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی در سال 1396 برابر با 10.8 درصد بوده است که 2.6 درصد نسبت به سال 1395 افزایش یافته است.

تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال که در سال 1395 دارای 10 نفر کارکن و بیش‌تر بوده‌اند و در سال 1396 تعداد کارکنان آن‌ها به زیر 10 نفر کارکن کاهش یافته است برابر با 2929 کارگاه و در سال 1395 برابر با 3043 کارگاه بوده است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن وبیش تر کشور 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت