01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 19 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 19 فروردین,1399
بازدید: 619
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص های رصد برنامه ششم توسعه کشور

نشریه "شاخصهای رصد برنامه ششم توسعه کشور" حاوی شناسنامه استاندارد شاخصهای مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور میباشد که با همکاری کمیته های آمار بخشی دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شده است. این نشریه شامل سه حوزه کلی "شاخصهای اقتصادی"، "شاخصهای امور زیربنایی و تولیدی" و "شاخصهای علمی، فرهنگی و اجتماعی" میباشد،

نشریه "شاخص­های رصد برنامه ششم توسعه کشور" حاوی شناسنامه استاندارد شاخص­های مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور می­باشد که با همکاری کمیته­ های آمار بخشی دستگاه­های اجرایی تهیه و تدوین شده است. این نشریه شامل سه حوزه کلی "شاخص­های اقتصادی"، "شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی" و "شاخص­های علمی، فرهنگی و اجتماعی" می­باشد، که هر حوزه نیز با توجه به محتوی مرتبط در چند بخش به شرح زیر تدوین شده است.

حوزه شاخص­های اقتصادی:

 • رشد و توسعه اقتصادی
 • پولی و بانکی
 • بودجه و بخش عمومی
 • توزیع درآمد

حوزه شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی:

 • انرژی
 • حمل ونقل و ارتباطات
 • صنعت و بازرگانی
 • کشاورزی و محیط زیست

­ حوزه شاخص­های علمی، فرهنگی و اجتماعی:

 • جمعیت و توسعه انسانی
 • آموزش
 • فرهنگ، رسانه وگردشگری
 • سلامت، رفاه و تامین اجتماعی

امور عمومی

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

فایلهای پیوست
طراحی سایت