22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 05 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1399
بازدید: 1020
بررسی مشخصاتی از مدیران کارگاه در طرح جامع بازرگانی و خدمات 1396

این گزارش توسط گروه بازرگانی – کسب وکار دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

مقدمه

مركز آمار ايران در راستاي اجراي وظايف قانوني خود در زمینه‌ی توليد آمار، تهيه و تنظيم حساب‌‌هاي ملي اقدام به جمع‌آوري اطلاعات متنوعي مي‌نمايد تا امكان بررسي تمامي فعالیت‌های اقتصادي را براي يك دوره‌ي معين فراهم نمايد. یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور، بخش خدمات بوده که شامل فعالیتهای مختلفی (از جمله بازرگانی، کسب وکار، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... ) می‌‌باشد. یکی از مشخصات مهم کارگاه های بخش بازرگانی و خدمات نحوه‌ی اداره‌ی آنها می‌باشد بنابراین در این گزارش سعی شده ویژگیهایی از مدیران این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که از لحاظ برخی شاخص‌های اقتصادی وضعیت مدیران زن و مرد چگونه است. این گزارش تحلیلی از وضعیت مدیران کارگاه در سال 1396 می‌باشد که از نشریه طرح جامع بازرگانی و خدمات ارائه می‌شود. با توجه به این‌که نتایج مورد بررسی به صورت اپتیمم در نمونه گیری نمی‌باشد بنابراین نتایج حاصل فقط در سطح نمونه قابل بررسی است و نمی‌توان به سطح کل کارگاه های بازرگانی وخدمات کشور تعمیم داد. این تحلیل بر اساس نمونه‌ایحدود50760 از جامعه 2350397 کارگاهی منتج شده است.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

فایلهای پیوست
طراحی سایت