15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 18 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1399
بازدید: 361
اطلاع نگاشت " برخی ویژگی های فناوری اطلاعات کارگاه های منتخب در 31 کد فعالیت های  بازرگانی و خدمات -1396 "
اطلاع نگاشت " برخی ویژگی های فناوری اطلاعات کارگاه های منتخب در 31 کد فعالیت های بازرگانی و خدمات -1396 "

این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمار های فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید. 

تصاویر
  • اطلاع نگاشت " برخی ویژگی های فناوری اطلاعات کارگاه های منتخب در 31 کد فعالیت های  بازرگانی و خدمات -1396 "
فایلهای پیوست
طراحی سایت