15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 18 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1399
بازدید: 443
اطلاع نگاشت وضعیت فعالیت  زنان بی همسر به دلیل طلاق در سرشماری-1395
اطلاع نگاشت وضعیت فعالیت زنان بی همسر به دلیل طلاق در سرشماری-1395

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • اطلاع نگاشت وضعیت فعالیت  زنان بی همسر به دلیل طلاق در سرشماری-1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت