15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1399
بازدید: 270
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1397
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1397

در سال 1397 تعداد معادن درحال بهره‌برداري کشور 4916 معدن بوده که نسبت به سال قبل 8.2 درصد (437 معدن) کاهش داشته است

  • در سال 1397 تعداد معادن درحال بهره‌برداري کشور 4916 معدن بوده که نسبت به سال قبل 8.2 درصد (437 معدن) کاهش داشته است.
  • در سال 1397 تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداري کشور 99734 نفر بوده که نسبت به سال قبل 4.1 درصد (3903 نفر) افزایش داشته است.
  • در سال 1397 معادن در حال بهره‌برداري کشور 307988 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل 57.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم، 81729 ميليارد ريال (26.5 درصد) توسط بخش خصوصي و 226259 ميليارد ريال (73.5 درصد) توسط بخش عمومی محقق شده است.
  • استان­هاي كرمان، يزد و آذربايجان شرقي به ترتيب با 150651، 58233 و 43174 ميليارد ريال بيش‌ترين ارزش افزوده را داشته‌اند.
  • در سال 1397، حدود 361368 هزار تن مواد معدنی به ارزش 394525 میلیارد ریال تولید شده كه نسبت به سال قبل از نظر مقدار 162 هزار تن و از نظر ارزش 144040 ميليارد ريال، به ترتيب معادل 0.04 درصد و 57.5 درصد افزايش داشته است.
  • در سال 1397، ارزش سرمايه‌گذاري معادن در حال بهره‌برداري کشور معادل 19476 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 10.2 درصد کاهش داشته که سهم بخش خصوصي با 7947 ميليارد ريال 40.8درصد و سهم بخش عمومي با 11529 ميليارد ریال، 59.2 درصد بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت