14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1399
بازدید: 182
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سبک زمستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سبک زمستان 1398

تعداد دام سبک کشور در اسفند سال 1398 با افزایش 3 / 15 درصدی نسبت به آذر ماه،
به 9 / 64 میلیون رأس رسید

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک در فصل زمستان 1398 نشان می‌دهد که در اسفند ماه  تعداد "گوسفند و بره" و " بز و بزغاله" موجود در دامداری‌های کشــور به ترتیب 2 / 48 و 7 / 16 میلیون رأس برآورد شده که نسبت به آذر ماه، به­ ترتیب 7 / 16 و 3 / 11 درصد افزایش یافته است.

طبق یافته‌های حاصل از اجرای این طرح آمارگیری در فصل زمستان سال‌ 1398 در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور، تعداد 8 / 9 میلیون رأس بره و 3 میلیون رأس بزغاله متولد شده است که نسبت به فصل پاییـــز، به ­ترتیب 7 / 66 و 1 / 34 درصد افزایش یافته است.

در زمستان سال 1398، تعداد 9 / 1 میلیون رأس گوسفند و بره و 676 هزار رأس بز و بزغاله توسط دامداری‌های کشور به­ منظور تولید گوشت عرضه شده است.

     مقدار تولید شیر گوسفند و بز در فصل زمستان سال 1398 به‌ترتیب 7 / 25 و 4 / 19 هزار تن برآورد شده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سبک زمستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت