14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1399
بازدید: 159
لنتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمار گیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1396
لنتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمار گیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1396

در سال 1396 تعداد 122482 پروژه انجام شده است كه از اين تعداد، 21949 پروژه بنیادی، 65638 پروژه کاربردی و 34895 پروژه توسعه‌ای بوده است. پروژه‌های کاربردی با 53/59 درصد بیشترین سهم را داشته است.
در سال 1396، تعداد 225658 نفر محقق مشغول به فعالیت بوده‌اند كه از اين تعداد 155222 محقق مرد و 70436 محقق زن بوده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد که در سال 1396، 65/43 درصد از محققان دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، 23/66 درصد كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه­اي، 9/22 درصد کارشناسی و 1/69 درصد کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

تعداد محققان تمام‌وقت، 118987 نفر بوده است که از این تعداد 81841 نفر مرد و 37146 نفر زن بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1396، تعداد ‌کل سایر کارکنان تحقيق و توسعه 73892 نفر بوده است که از این تعداد 11820 نفر دستیار محقق، 33667 نفر تکنیسین و 28405 نفر کارکن دفتری و پشتیبانی می‌باشند؛ که در این میان بیش‌ترین سهم مربوط به تعداد تکنیسین‌ها (45/6 درصد) می‌باشد.

در سال 1396 تعداد 122482 پروژه انجام شده است كه از اين تعداد، 21949 پروژه بنیادی، 65638 پروژه کاربردی و 34895 پروژه توسعه‌ای بوده است. پروژه‌های کاربردی با 53/59 درصد بیشترین سهم را داشته است.

در این طرح آمارگیری، کل هزینه‌های تحقیق و توسعه 127.167.830 میلیون ریال بوده است که از این مقدار  53.289.441 میلیون ریال مربوط به مزد و حقوق پرداختی به محققان ، 21.706.351 میلیون ریال مربوط به مزد و حقوق پرداختي‌ به‌ ساير كاركنان تحقيق و توسعه، 24.266.229 میلیون ریال مربوط به ساير هزينه‌هاي جاري و 27.905.809 میلیون ریال مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای می‌باشد. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • لنتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمار گیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت