14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1399
بازدید: 159
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1398
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1398

در فصل پاييز سال 1398 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم برنج در كل كشور 176652 ريال بوده است.

متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در پاييز سال 1398 در كل كشور 16784 ريال بوده است كه استان فارس با 18923 ريال بيشترين و استان كرمان با 14266 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در پاييز سال 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 به ميزان 31.8 درصد افزايش داشته است.

در فصل پاييز سال 1398 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم برنج در كل كشور 176652 ريال بوده است. استان چهار محال و بختياري با 203144 ريال بيشترين و استان گلستان با 124457 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 به ميزان 46.5 درصد افزايش يافته است.

در فصل مورد بررسي متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 375606 ريال بوده است. استان هرمزگان با 534874 ريال بالاترين و استان خراسان شمالي با 318574 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در فصل پاييز 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ميزان 62.7 درصد افزايش يافته است.

در پاييز سال 1398 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور 312616 ريال بوده است. استان كرمان با 421990 ريال بيشترين و استان‌ گلستان با 243633 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به پاييز 97 معادل 29.4 درصد افزايش داشته است.

در پاييز سال 1398 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور 23190 ريال بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال 97 افزايش 29.9 درصدي داشته است. استان بوشهر با 40506 ريال بالاترين و استان آذربايجان غربي با 18122 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت