09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 21 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 اسفند,1398
بازدید: 504
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز 1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 40587 هزار ريال با میانگین مساحت 242 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 11/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 93/5 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 40587 هزار ريال با میانگین مساحت 242 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 11/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 93/5 درصد افزایش داشته است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 41867 هزار ريال با میانگین مساحت 109 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 14/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 59/6 درصد افزایش داشته استمتوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 144081 ريال با میانگین مساحت 96 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 6/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32/0 درصد افزایش داشته است،.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت