09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 19 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 19 اسفند,1398
بازدید: 447
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1398

تعداد 102261284 سفر در فصل بهار سال 1398، در داخل کشور توسط اعضای خانوار انجام شده است.46 درصد از سفرهای بومی در فصل بهار، با اقامت شبانه و 54 درصد بدون اقامت شبانه بوده است؛ این شاخص در سال 1397 به ترتیب 45 و 55 درصد بوده است.

در فصل بهار سال 1398، حدود 66 درصد خانوارهاي كشور كه معادل 16713992 خانوار است، حداقل یک فرد از اعضای خانوار سفر داشته است. در مقابل در حدود 34 درصد خانوارها يعني 8664174 خانوار، در اين فصل هیچ فردی از اعضایشان سفر نداشته است؛ در حالی که این ارقام در سال 1397 به ترتیب 69 و 31 درصد بوده است.نتایج نشان می‌دهد که تعداد 102261284 سفر در فصل بهار سال 1398، در داخل کشور توسط اعضای خانوار انجام شده است. 46 درصد از سفرهای بومی در فصل بهار، با اقامت شبانه و 54 درصد بدون اقامت شبانه بوده است؛ این شاخص در سال 1397 به ترتیب 45 و 55 درصد بوده است.

    بيش‌ترين سفرهاي بومی با اقامت شبانه فصل بهار در سال 1398، با هدف ديدار دوستان و بستگان (60 درصد) و سپس با هدف‌هاي گردش و تفريح (22 درصد)، درمان (8 درصد) و زیارت (7 درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع 97 درصد از سفرها را تشكيل داده است. حدود 3 درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافي نظير آموزش، خريد و کسب و کار صورت گرفته است. در سال 1397 نیز هدف اصلی سفر با اقامت شبانه خانوار همین عناوین به ترتیب 59، 23، 8 ، 7 و 3درصد بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت