16 فروردین 1399
En | 
زمان انتشار: 06 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 06 اسفند,1398
بازدید: 2080
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1398

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 2.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 0.5 درصد کاهش است.

کل خانوارها

در بهمن ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 197.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 2.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 0.5 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 25.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (32.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان  (18.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 37.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (44.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (32.8 درصد) است.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 196.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با 2.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 0.6 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 25.1 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (31.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (18.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  36.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (43.8 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (31.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 202.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان تهران با 2.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 0.5 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 24.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (33.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (18.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 40.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (48.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (35.7 درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت