15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1392
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 خرداد,1393
بازدید: 1392
سالنامه آماری کشور به زبان انگلیسی سال 1389 در شمار 200 نسخه و به قیمت 450000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد
سالنامه آماری کشور به زبان انگلیسی سال 1389 در شمار 200 نسخه و به قیمت 450000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد


سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد که در قالب 23 فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب بیش از570 جدول همراه با نمودار ارائه شده است.

طراحی سایت