14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 12 بهمن,1398
بازدید: 1887
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور  پاییز 1398  (100=1390)
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور پاییز 1398 (100=1390)

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 58.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.6 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1398 به 1/1- درصد کاهش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 3.0 واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط قلم " گاو تلیسه" (16.1- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " شیر"  (5.6 درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 24.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، 29.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز 1397، 24.7 درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (2.3 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " کود" (42.5 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 58.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.6 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاودارهای صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو نر داشتی " (39.5 درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه " (83.3 درصد) می­باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در پاییز 1398 نشان مي­دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با 7.13 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خوزستان با 13.37 درصد کاهش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که  همه استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین در صد تغییر مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 63.21 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 6.0 درصد می باشد

 

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور

پاییز 1398

(100=1390)

 

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1398 به 1/1- درصد کاهش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 3.0 واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط قلم " گاو تلیسه" (16.1- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " شیر"  (5.6 درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 24.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، 29.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز 1397، 24.7 درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (2.3 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " کود" (42.5 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 58.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.6 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاودارهای صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو نر داشتی " (39.5 درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه " (83.3 درصد) می­باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در پاییز 1398 نشان مي­دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با 7.13 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خوزستان با 13.37 درصد کاهش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که  همه استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین در صد تغییر مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 63.21 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 6.0 درصد می باشد.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور  پاییز 1398  (100=1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت