14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 12 بهمن,1398
بازدید: 1691
 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1398  (بر مبناي سال پايه 1390)
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1398 (بر مبناي سال پايه 1390)

درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 2.31- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز سال 1398 به عدد 133.68 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (120.52)، 10.92 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 2.31- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل پاییز سال 1398 به عدد 129.80 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (120.91)، 7.35 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 1.66- می­باشد.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان‌بار در فصل پاییز سال 1398 به عدد 129.06رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (114.41)، 12.81 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 2.79- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم‌بار در فصل پاییز سال 1398 به عدد 148.62 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (135.23)، 9.90 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 1.78- می­باشد.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
  •  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1398  (بر مبناي سال پايه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت