03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 16 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 1003
نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم 1391 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در خرداد ماه 1392 منتشر شد


كمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي ‌انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در سطح استان تهران در نيمه‌ي دوم ‌سال1391 به تفكيك هرگروه، نسبت به ‌نيمه‌ي قبل (نيمه‌‌ي اول 1391) و نيمه‌ي مشابه سال قبل (نيمه‌ي دوم 1390) در زير ارایه مي‌شود.

  گروه ماشين‌آلات حمل‌ و نقل  شامل 18 قلم از انواع ماشين سواري، وانت، كاميون كمپرسي، تانكر آب‌پاش و تراكتور مي‌باشد. مقايسه‌‌ی اقلام اين گروه با دوره‌ی‌ قبل نشان مي‌دهد كه متوسط كرايه‌ي ساعتي تمامی اقلام آن افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط كرايه‌ي ساعتي مربوط به «ماشین سواری استیشن چهاردر با راننده» با 7/26 درصد و کمترين افزایش مربوط به «تریلرکفی به ظرفیت حدود5 تن بدون کشنده» با2/20 درصد مي‌باشد.

    مقايسه­ي‌ نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1391 با دوره­ي‌ مشابه سال قبل، نشان مي‌دهد كه متوسط كرايه‌ي ساعتي تمامي اقلام اين گروه افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط كرايه‌ي ساعتي مربوط به «ماشین سواری استیشن چهاردر با راننده» با4/73 درصد و كمترين افزايش مربوط به «تریلرکفی به ظرفیت حدود5 تن بدون کشنده» با 8/38 درصد مي‌باشد.

گروه جرثقيل‌ها شامل 12 قلم از انواع جرثقيل مي‌باشد. مقايسه‌ی‌ اقلام اين گروه با دوره‌‌ی قبل نشان مي‌دهد كه متوسط كرايه‌ي ساعتي تمامی اقلام افزايش داشته است. بيش‌ترين افزايش متوسط كرايه‌ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودروی چرخ زنجیری حدود40تن با راننده» با 3/24 درصد و کمترين افزایش مربوط به «جرثقیل خودروچرخ لاستیکی حدود 25 تن با راننده» با 2/19 درصد مي‌باشد.

    مقايسه­ي‌ نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1391 با دوره­ي‌ مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه متوسط كرايه‌ي ساعتي تمامی اقلام اين گروه افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط مربوط به «جرثقيل خودروچرخ زنجیری حدود 40تن با راننده» با 4/46 درصد و كمترين افزايش مربوط به «جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود20 تن با راننده» با 5/37 درصد مي‌باشد.

 

 گروه ماشين‌آلات عمليات خاكي شامـل 15 قلم از انواع بيـل ‌مكانيكي، بولدزر، لودر و گريدر مي‌باشد.مقايسه‌ی‌ اقلام اين گروه با دوره‌‌ی قبل نشان مي‌دهد تمامی اقلام این گروه داراي افزايش كرايه‌ي ساعتي بوده است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط كرايه‌ي ساعتي مربوط به «لودرچرخ لاستیکی به قدرت حدود 250 اسب بخار با راننده» با 2/23 درصد و کمترین افزایش مربوط به «بولدوزر به قدرت حدود250 اسب بخار با راننده» با 3/19 درصد مي‌باشد.

    مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1391 با دوره­ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه متوسط كرايه‌ي ساعتي تمامی اقلام اين گروه افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش مربوط به «لودرچرخ لاستیکی  به قدرت حدود 250 اسب بخار با راننده» با 2/44 درصد و کمترین افزایش مربوط به «بولدزر به قدرت حدود 250 اسب بخار با راننده» با 6/36 درصد مي‌باشد.

طراحی سایت