14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 06 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 06 بهمن,1398
بازدید: 1617
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل پاییز 1398   (بر مبنای سال پایه 1390)
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل پاییز 1398 (بر مبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 37.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، 13.8 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1398 به 6.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان 1398، 3 واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 18.3 درصد، استخراج كانه هاي فلزي 5.5 درصد و استخراج ساير معادن 6.2 درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 37.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، 13.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز 1397، 37.6 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 109.1 درصد، استخراج كانه­هاي فلزي 33.6 درصد و استخراج ساير معادن 35.4 درصد می­باشد. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج كانه­هاي فلزي و استخراج ساير معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 52.0 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 7.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه  استخراج زغال سنگ  برابر با 90.3 درصد، استخراج كانه­هاي فلزي 53.4 درصد و استخراج ساير معادن 36.4 درصد می­باشد...

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

 

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل پاییز 1398   (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت