28 دی 1398
En | 
زمان انتشار: 16 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 846
نشریه نتایج آمارگیری از قیمت مصاح ساختمانی نیمه دوم 1391در شمار 150نسخه و به قیمت 20000 ریال در خرداد1392ماه منتشرشد


بر اساس ‌نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه‌ی‌‌ دوم1391، متوسط قيمت تمامي ‌اقلام مورد آمارگيري در 3 گروه «خاك»، «مصالح سنگي بتن و بنايي» و «سنگ‌هاي ريشه‌دار» نسبت به ‌دوره‌ قبل افزايش داشته است. در بين اقلام اين گروه‌ها،
«خاك رس طبيعي» با 6/18درصد داراي بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت و « سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر» با 0/14 درصد داراي كمترين افزايش بوده است.

    در اين سه گروه، متوسط قيمت‌ها نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل نيز افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «سنگ قلوه» با 2/49 درصد و كمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «ماسه بادی» با 1/34 درصد بوده است.

 مقايسه‌ی متوسط قيمت اقلام در گروه «سنگ‌هاي تخت پلاك» در نيمه‌ی‌‌دوم 1391 با نيمه‌ی‌ قبل حاكي از افزایش متوسط قيمت تمامی اقلام مي‌باشد. در بين اقلام اين گروه،‌ بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «سنگ پلاك صيقلي تراورتن گردویی آذرشهر- درجه يك» با 7/22 درصد بوده است و «سنگ پلاك صيقلي تراورتن قرمز آذرشهر- درجه يك» با  4/14 درصد دارای کمترین افزایش  قیمت در این گروه بوده است.

    در اين گروه، مقايسه‌ی نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ی ‌‌دوم 1391 با دوره‌ی مشابه سال قبل، نشان‌دهنده‌ی افزایش متوسط قيمت تمامی اقلام است كه بيش‌ترين افزايش مربوط به «سنگ پلاك صيقلي تراورتن سفید- درجه یک» با 3/53 درصد بوده است و «سنگ پلاک صیقلی سیاه لاشتر اصفهان- درجه یک» با 26/0درصد دارای کمترین افزایش  قیمت در این گروه بوده است.

 با مقايسه‌ی اقلام دو گروه «آهك» و «آجر و سفال» در اين دوره نسبت به دوره‌ی قبل، مشاهده مي‌شود متوسط قيمت تمامي اقلام افزايش داشته است. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «بلوك سفالي سقفي به ابعاد 40× 25 ×20» با 5/22 درصد و كمترين افزايش مربوط به «آجر قزاقی 5/5 سانتی» با 1/14 درصد بوده است.

    در مقايسه‌ی نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌‌‌ی دوم 1391 با دوره‌ی مشابه سال قبل، شاهد افزايش متوسط قيمت‌ها در اين دو گروه هستيم. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «آجر ما شینی سوراخدار قرمز 5/5 سانتی» با 2/40 درصد و كمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «آجر قزاقی 4 سانتی » با 5/22 درصد مي‌باشد.

 در گروه «لوله و پروفيل‌هاي فولادي مورد مصرف در سازه»، مشاهده مي‌شود که متوسط قیمت اقلام در اين دوره نسبت به دوره‌ی قبل افزايش بسیار متفاوتی داشته است به‌گونه‌ای‌که متوسط قيمت «تیر آهن نمره 24 با 9/97 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «نبشی نمره‌50» با 5/10 درصد داراي كمترين افزايش بوده است.

     با مقايسه‌ی متوسط قيمت‌هاي اقلام اين گروه در اين نيمه نسبت به نيمه‌ی مشابه سال قبل هم شاهد افزايش متغیر قيمت‌‌ها هستيم. بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «تيرآهن 12» با 7/165 درصد و كمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «نبشی نمره 150» با 0/59 درصد بوده است.

 در گروه «ميلگرد»، متوسط قيمت تمامي اقلام نسبت به دوره قبل داراي افزايش بوده است. در بين اقلام اين گروه بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «میلگرد ساده نمره 6» با 2/60 درصد و كمترين افزايش مربوط به «میلگرد آجدار نمره 22» و «میلگرد آجدار نمره 24» با 0/20 درصد بوده است.

 مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌‌ دوم 1391 با دوره‌ مشابه سال قبل نشان مي‌دهد متوسط قيمت تمامي اقلام افزايش يافته است. در اين ميان بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «شبکه جوشی مش فولادی با میلگرد ساده» با 7/131 درصد و كمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «ميلگرد آجدار نمره 32» با 8/75 درصد بوده است.

طراحی سایت