04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 دی 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 17 دی,1398
بازدید: 1032
گزارش شاخص قیمت اجاره بها واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري پاییز 1398
گزارش شاخص قیمت اجاره بها واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري پاییز 1398

درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 21.6 درصد است كه نسبت به فصل تابستان 1398(23.1 درصد)، 1.5 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

يكي از بخش‌هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني" و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...) مي‌باشد.

 در فصل پاییز 1398، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 162.8 رسيد كه نسبت به فصل قبل (151.9)، 7.2 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان همدان با 13.7 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 1.7 درصد افزايش مي‌باشد. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 21.6 درصد است كه نسبت به فصل تابستان 1398(23.1 درصد)، 1.5 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 34.8 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با 10.0 درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان لرستان به طور متوسط 13.2 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي 11.6 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل پاییز 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 23.5 درصد است. اطلاع مذكور در استان لرستان (32.5 درصد) بيشترين عدد و در استان آذربايجان غربي (9.9 درصد) كمترين عدد را نشان مي‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل پاییز 1398 برابر با 31.2 درصد است.

اطلاعات تفصیلی پیوست می باشد .

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت اجاره بها واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري پاییز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت