12 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 09 آذر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 09 آذر,1398
بازدید: 3075
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1398

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 2.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 0.7 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در آبان ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 187.8 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 2.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 0.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 27.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (33.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 41.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (49.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (35.6 درصد) است.

خانوارهای شهری

در آبان ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 187.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان های گلستان و کهگیلویه و بویراحمد  با 2.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان جنوبی با 0.6 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 27.0 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (32.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  40.3 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (49.0 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (34.4 درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت