15 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 17 شهریور 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 911
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور زمستان 1391در تیراز150 نسخه و به قیمت 10000 ریال در تیرماه 1392 منتشر شد
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور زمستان 1391در تیراز150 نسخه و به قیمت 10000 ریال در تیرماه 1392 منتشر شد


نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشوردر فصل زمستان1391وتغییرات این شاخص در فصل زمستان1390و1391و همچنین شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشوربه تفکیک استان در طی فصل های سالهای1391-1386و... می پردازد.

کاربران محترم به منظور دسترسی به اطلاعات  نشریه فوق می توانند به درگاه ملی آمار ویا به منظور خرید این نشریه به سامانه فروشگاه مجازی نشریات مرکز در در گاه ملی آمار مراجعه نمایند .
طراحی سایت