04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 شهریور 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 1096
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر 1389در شمار 200 نسخه وبه قیمت 200000 ریال در اسفند ماه 1391 منتشر شد.
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر 1389در شمار 200 نسخه وبه قیمت 200000 ریال در اسفند ماه 1391 منتشر شد.


طرح آمارگیری از کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر هر ساله اجرا می‎شود. نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه ی تعدادشاغلان برحسب جنس، وضع سواد و مدرک تحصیلی ،سطح مهارت شاغلان و میزان مزد و حقوق پرداختی به آنان ،نحوه مدیریت ،وضعیت حقوقی و فعالیت ،وضع مالکیت ، ، ارزش و مقدار سوخت مصرف شده ،ارزش داده و ستانده فعالیت صنعتی کارکاهها ،ارزش انواع موجودی انبار ،پرداختی و دریافتی غیر صنعتی ،ارزش سرمایه گذاری بر حسب نوع اموال سرمایه ای،ارزش تولیدات فروش رفته و صادرات کالاهای تولید شده کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر بر حسب استان سال 1389 می پردازد .

کاربران محترم به منظور دسترسی به اطلاعات  نشریه فوق می توانند به درگاه ملی آمار ویا به منظور خرید این نشریه به سامانه فروشگاه مجازی نشریات مرکز در در گاه ملی آمار مراجعه نمایند .

         


طراحی سایت