15 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 17 شهریور 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 1057
نشریه نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1391در شمار 200 نسخه و به قیمت 25000 ریال در خردادماه 1392 منتشر شد.
نشریه نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1391در شمار 200 نسخه و به قیمت 25000 ریال در خردادماه 1392 منتشر شد.


نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه تعدادخانوارها به تفکیک وضعیت سفربه تفکیک جنس ،وضع سوادوسطح تحصیلات ،وضع فعالیت و شغلی ،زناشویی و گروه  های سنی سرپرست خانوار، نحوه تصرف محل سکونت خانوار ،وضعیت برخورداری از وسیله نقلیه،تعدادسفر به تفکیک مقصد و نوع سفر،تعدادسفرهای داخلی و خارجی و...در فصل بهار 1391  می پردازد.     

کاربران محترم به منظور دسترسی به اطلاعات  نشریه فوق می توانند به درگاه ملی آمار ویا به منظور خرید این نشریه به سامانه فروشگاه مجازی نشریات مرکز در در گاه ملی آمار مراجعه نمایند .

         


طراحی سایت