25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 25 آبان 1392
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 خرداد,1393
بازدید: 1513
نشریه قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 15000 ریال در مهر ماه 1392 منتشر شد .
نشریه قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 15000 ریال در مهر ماه 1392 منتشر شد .


در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداکثر ومتوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی ،برای اجاره یک متر مربع زیر بنای  مسکونی و درصد تغییرات آن نسبتب ه فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر داری شهر تهران  ارائه شده است .تصاویر
  • نشریه قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 15000 ریال در مهر ماه 1392 منتشر شد .
طراحی سایت