15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 25 آبان 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 1229
نشریه اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نیمه دوم 1391 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 15000 ریال در شهریور ماه 1392 منتشر شد.
نشریه اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نیمه دوم 1391 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 15000 ریال در شهریور ماه 1392 منتشر شد.


در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به متوسط نیمه قبل و نیمه  مشابه سال قبل به تفکیک استان   و،حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک استان ،حداقل و حداکثر  ومتوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی ،برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک استان در نیمه دوم 1391 و... ارائه شده است .
طراحی سایت