30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 25 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 25 آبان,1398
بازدید: 1742
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری زراعت-1397
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری زراعت-1397

بر اساس نتايج حاصل از طرح آمارگيري زراعت مساحت اراضي زراعي در سال زراعي 97-96، بيش از 5 / 15 ميليون هكتار برآورد شده است كه 11 ميليون هكتار آن زير كشت محصولات سالانه و 5 / 4 ميليون هكتار آيش بوده است.

  بر اساس نتايج حاصل از طرح آمارگيري زراعت مساحت اراضي زراعي در سال زراعي 97-96، بيش از 5 / 15 ميليون هكتار برآورد شده است كه 11 ميليون هكتار آن زير كشت محصولات سالانه و 5 / 4 ميليون هكتار آيش بوده است. مساحت اراضي زراعي آبي 2 / 6 ميليون هكتار برآورد شده است كه 5 / 4 ميليون هكتار آن زير كشت و 7 / 1 ميليون هكتار آن آيش بوده است همچنين مساحت اراضي ديم كشور3 / 9 ميليون هكتار برآورد شده است كه 5 / 6 ميليون هكتار آن زير كشت و 8 / 2 ميليون هكتار آن آيش بوده است.•    بر اساس نتايج حاصل از اين طرح بيش از 50 درصد اراضي زراعي كشور در استان‌هاي خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان شرقي، كردستان، همدان، زنجان و فارس قرار دارد.


سطح كاشت و توليد محصولات سالانه
در سال زراعي 97-96 سطح كاشت محصولات سالانه  بيش از 4 / 11 ميليون هكتار و مقدار کل توليدات 9 / 63 ميليون تن بوده است. بیش از 85 درصد سطح کاشت محصولات سالانه مربوط به 5 محصول گندم، جو، انواع نخود(دانه خشك)، يونجه و برنج (شلتوك) است.
نتايج حاصل از اين طرح نشان مي‌دهد كه در سال زراعي 97-96 كاشت محصولات زراعي در 363 هزار هكتار از اراضي كشور به صورت كاشت مجدد و يا كاشت زير درختان باغات انجام شده است.نتايج حاصل از اين طرح نشان مي‌دهد در حالي كه پيش‌بيني مي‌شود در سال زراعي 98-97 سطح كاشت محصولاتي مانند «گندم»،«برنج (شلتوك)»، «جو» و «كلزا» نسبت به سال زراعي 97-96 افزايش يابد، سطح كاشت محصولاتي مانند «سيب‌زميني»، «چغندرقند»، «هويج، ترب و شلغم» و«پياز» با كاهش مواجه شود.همچنین يافته‌هاي حاصل از اين طرح آماري نشان مي‌دهد، حدود 57 درصد از اراضي زراعي كشور به كشت گندم اختصاص يافته است. سطح كاشت گندم در سال زراعي 97-96 بیش از 5 / 6 ميليون هكتار با مقدار توليد 7 / 12 ميليون تن بوده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال زراعي98-1397، سطح كاشت گندم به 7 / 6 ميليون هكتار افزايش يابد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری زراعت-1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت