25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 18 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 18 آبان,1398
بازدید: 368
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان 1398
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان 1398

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار 1398، 13.4 واحد درصد کاهش دارد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  1398، 13.4 واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ" معادل 1.3- درصد، " استخراج كانه هاي فلزي" 3.5 درصد و "استخراج ساير معادن " 5.9 درصد می­باشد. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره ­برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال جاری کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1398 به 51.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  سال جاری، 12.9 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1398 نسبت به فصل تابستان 1397، 51.4 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (91.6 درصد ) " ،"استخراج كانه ­هاي فلزي (51.8 درصد ) " و "استخراج ساير معادن (38.4 درصد )" می­باشد. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 59.2 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 0.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (71.9 درصد ) " ،" استخراج كانه­ هاي فلزي (65.4 درصد ) " و "استخراج ساير معادن (34.0 درصد )" می­باشد.

براي دريافت اطلاعات تفصيلي به پيوست زير مراجعه نماييد .

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت