25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 14 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 14 آبان,1398
بازدید: 1008
افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در سال 97 نسبت به سال 96
افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در سال 97 نسبت به سال 96

افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش 16.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در سال 97 نسبت به سال 96

افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش 16.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در سال 97 نسبت به سال 96

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1397 نشان مي‌دهد: 

الف- شهر تهران
     در سال 1397، تعداد 76511 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 17.5 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌ها 7.0 واحد بوده است. 
     تعداد 10954 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در سال 97 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 17.6 درصد افزایش داشته است.
     مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در سال 97 بالغ ‌بر 14341 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 21.3 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1309 مترمربع بوده است. 

ب- كل نقاط شهري كشور
     در سال 1397، تعداد 376575 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 16.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
     تعداد 142039 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در سال 97 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 16.3 درصد افزایش داشته است.
     مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در سال 97 حدود 72011 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 20.5 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 494 مترمربع بوده است.

در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.
 

تصاویر
  • افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در سال 97 نسبت به سال 96
طراحی سایت