04 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 04 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 04 آبان,1398
بازدید: 2534
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1398

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.2 درصد کاهش است.

در مهر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 184.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.2 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 28.3 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (34.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (22.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (51.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (36.1 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مهر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 184.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمان  با 3.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.3 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 28.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (34.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (23.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  41.3 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (50.3 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (35.3 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 188.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان اصفهان با 2.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با 0.8 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 28.5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (37.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (19.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 46.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (54.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (40.2 درصد) است.

براي دريافت گزارش تفصيلي به فايل پيوست مراجعه نماييد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1398
فایلهای پیوست