09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 23 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 مهر,1398
بازدید: 1306
تفاهم نامه همکاری فيمابين مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایر به امضا رسید
تفاهم نامه همکاری فيمابين مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایر به امضا رسید

در این نشست مشترک مهندس قندالی رییس سازمان امور عشایر با اشاره به نقش موثر سازنده جامعه عشایر در حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی، بحث ورود به آمارهای ثبتی مبنا به دلیل عدم حضور مستمر در یک محل ثابت را حساسیت  زا و دشوار ارزیابی کرد.

تفاهم نامه همکاری میان مرکز آماری ایران و سازمان امور عشایر در زمینه های مدرن سازی نظام آماری،استفاده از داده های اداری برای تولید و بهبود آمارهای مرتبط با جامعه عشایر کوچنده،استقرار نظام آمارهای ثبتی و در راستای دستیابی به اهداف نظام آماری و برنامه ملی توسعه آمار کشور برای تولید آمارهای رسمی و شاخص های مورد نیاز نظام آماری منعقد شد.

در این نشست مشترک مهندس قندالی رییس سازمان امور عشایر با اشاره به نقش موثر سازنده جامعه عشایر در حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی، بحث ورود به آمارهای ثبتی مبنا به دلیل عدم حضور مستمر در یک محل ثابت را حساسیت  زا و دشوار ارزیابی کرد.

وی با بیان این نکته که در سرشماری عمومی نفوس مسکن به دلیل ثابت بودن محل زندگی خانوارها دریافت آمار و اطلاعات با سهولت بیشتری صورت می پذیرد ولی در جامعه عشایر کوچنده به دلیل ییلاق و قشلاق و کوچ فصلی این گونه نیست، خاطر نشان کرد که در بحث ثبتی مبنا کردن داده ها و اطلاعات مربوط به عشایر کوچنده باید با انعطاف بیشتری در این حوزه ورود کنیم.

مهندس قندالی با تاکید بر استفاده تمام عیار از فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت شفافیت و ایجاد سهولت و صرفه جویی در کارها در آمار عشایر کوچنده اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی سامانه جامع بانک اطلاعاتی عشایر کوچنده کشور و راستی آزمایی آن، خانوارهای جدیدی که زندگی شان مبتنی بر کوچ است شناسایی و آمار و اطلاعات آنها جمع آوری شود.

در ادامه دکتر حسین زاده رییس مرکز آمار ایران با غیر متمرکز خواندن نظام آماری کشور به دلیل وجود خلاهای بسیار در پوشش آماری در حوزه های مختلف در کشور، بر لزوم فراهم آوردن زمینه های لازم و بستر سازی مقدمات شکل گیری آن در پیاده سازی و استقرار نظام آماری ثبتی مبنا در کشور تاکید کرد و اجرای آن را در گرو ایجاد یک فرایند مستمر و پویا و مطابق با استاندارها و رویه های یکسان در جمع آوری آمار و اطلاعات ذكر کرد.

حسین زاده با پر اهمیت خواندن راه اندازی سامانه عشایر برای رصد و پایش های آماری با استفاده از تعاریف و مفاهیم مشترک، امتیاز عمده ثبتی مبنا شدن آمارها را برخط بودن و با صرفه بودن به دلیل دسترسی سریع و کاهش هزینه های آمارگیری دانست.

از جمله موضوعات مشترك در اين تفاهم انجام فعالیت های پژوهشی آماری و انجام مشاوره فنی در زمینه استاندار سازی تعاریف و مفاهیم، بررسی و طبقه بندی نیازها و شاخص های آماری در حوزه عشایر کوچنده، همکاری در تامین آمارهای رسمی مورد نیاز پایگاه اطلاعات آماری کشور و تبادل اطلاعات چارچوبی آماری است.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه دو طرف بر تبادل داده های مورد توافق با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات شخصی،اجرای فعالیت و آمارگیری های نمونه ای مشترک غیر از سرشماری عشایر کوچنده، بستر سازی مناسب برای ایجاد بانک های اطلاعاتی مشترک،توسعه بستر سخت افزاری و نرم افزاری سامانه مدیریت اطلاعات آماری سازمان امور عشایر ایران با همکاری مرکز آمار ایران و تهیه و اجرای آمارگیری های نمونه ای به منظور تامین اقلام مورد نیاز برنامه ملی آمار و نهادهای بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات متعهد شدند.

تصاویر
  • تفاهم نامه همکاری فيمابين مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایر به امضا رسید
  • تفاهم نامه همکاری فيمابين مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایر به امضا رسید
طراحی سایت