17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 17 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 مهر,1398
بازدید: 2122
ضرورت اعلام نتايج طرح آمارگيري نيروي كار براي جمعيت 15 ساله و بيشتر
ضرورت اعلام نتايج طرح آمارگيري نيروي كار براي جمعيت 15 ساله و بيشتر

به منظور فراهم نمودن سازگاري بيشتر در بررسي روندها و انجام مقايسات بين‌المللي، به دليل تحولات مشابه در كشورمان و همچنين قانون کار کشور در زمينه سن ورود به كار كه افراد 15 سال به بالا را مجاز به انجام كار مي‌داند، از اين پس شاخصهاي عمده بازار كار كشور براساس جمعيت 15 ساله و بيشتر محاسبه و ارائه مي‌گردد و اين در حالي است كه همچنان شاخص‌هاي مربوط به جمعيت 10 ساله و بيشتر نيز به تمام کاربران ارايه شده و در گزارش مرکز آمار ايران هم ارايه گرديده است.

به گواه متخصصين، طرح آمارگيري نيروي كار يكي از فني‌ترين‌طرح‌هاي آماري كشور است كه براساس آخرين استانداردهاي سازمان بين‌المللي‌كار (ILO) پياده سازي شده است. لذا تمامي تلاش دست‌اندركاران طرح مذكور مبتني بر رعايت اصول حرفه‌اي در راستاي كيفيت هر چه بيشتر آن است. سن ورود به كار نيز از اين قاعده مستثني نيست اما سازمان بين‌المللي كار سن استانداردي را براي بررسي وضعيت بازار كار كشورها توصيه نكرده و در اين خصوص دست كشورها را باز گذاشته است تا با توجه به شرايط بومي و مقررات داخلي آن را تعيين كنند. در كشورهاي جهان نيز سن مذكور، 10، 12، 15 و 16 سال در نظر گرفته شده است. اما در سال‌هاي اخير با توجه به تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي صورت گرفته و ارزيابي‌هاي بعمل آمده بسياري از كشورها حداقل سن بررسي شاخص‌هاي كليدي بازار كار را 15 سال در نظر گرفته‌اند (كشورهايي كه شاخص‌هاي بازار كار را در سن 15 سال و بيشتر اطلاع رساني مي‌كنند، عبارتند از: استراليا 15 سال، انگلستان 16 سال ، نيوزلند 15 سال، چين 16 سال، آمريكا 16 سال، تركيه 15 سال، مصر 15 سال). سياست مركز آمار ايران نيز همواره ارايه اطلاعات كارا و باكيفيت بوده است و براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي دريغ نكرده است؛ لذا به منظور فراهم نمودن سازگاري بيشتر در بررسي روندها و انجام مقايسات بين‌المللي، به دليل تحولات مشابه در كشورمان و همچنين قانون کار کشور در زمينه سن ورود به كار كه افراد 15 سال به بالا را مجاز به انجام كار مي‌داند، از اين پس شاخص­­هاي عمده بازار كار كشور براساس جمعيت 15 ساله و بيشتر محاسبه و ارائه مي­گردد و اين در حالي است كه همچنان شاخص‌هاي مربوط به جمعيت 10 ساله و بيشتر نيز به تمام کاربران ارايه شده و در گزارش مرکز آمار ايران هم ارايه گرديده است.

لازم به گفت در تمامي سال‌هاي اجراي طرح آمارگيري نيروي كار در كنار ارايه شاخص‌هاي عمده نيروي‌كار براي جمعيت 10 ساله و بيشتر شاخص‌هاي مذكور براي جمعيت 15 ساله و بيشتر نيز اعلام شده است؛ لذا در بررسي روندها و سري‌هاي زماني، خللي ايجاد نخواهد شد. همچنين بررسي نتايج گوياي آن است كه با تغيير سن ورود به بازار كار از 10 سال به 15 سال نرخ بيكاري تغيير محسوسي نمي‌كند كه در جدول زير نشان داده شده است:

 

 

روند نرخ بيكاري به تفکيک فصل در جمعيت 10 و 15 ساله و بيشتر

شرح

فصول

نرخ بیکاری 10ساله و بيش‌تر

نرخ بيكاري 15ساله و بيش‌تر

تفاوت نرخ بيكاري 10 ساله و 15 ساله

1384

سال

11.5

11.6

0.1

بهار

12

12.1

0.1

تابستان

11.

11.1

0.1

پاييز

10.9

10.9

0

زمستان

12.2

12.2

0

1396

سال

12.1

12.1

0

بهار

12.6

12.6

0

تابستان

11.7

11.8

0.1

پاييز

11.9

11.9

0

زمستان

12.1

12.1

0

1397

سال

12

12.1

0.1

بهار

12.1

12.1

0

تابستان

12.2

12.2

0

پاييز

11.7

11.7

0

زمستان

12.1

12.2

0.1

1398

بهار

10.8

10.8

0

تابستان

10.4

10.5

0.1

 

 

 

 

تصاویر
  • ضرورت اعلام نتايج طرح آمارگيري نيروي كار براي جمعيت 15 ساله و بيشتر
طراحی سایت