23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 13 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 13 مهر,1398
بازدید: 800
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک فصل تابستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک فصل تابستان 1398

بر اساس نتايج حاصل از این طرح آمارگيري، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 46372، 43603 و 42854 هزار رأس برآورد شده است.

بر اساس نتايج حاصل ازاجرای  این طرح آمارگيري، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 46372، 43603 و 42854 هزار رأس برآورد شده است.همچنین تعداد بز و بزغاله موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 17104، 16493 و 16427 هزار رأس و تعداد بره زنده به دنیا آمده در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 515، 309 و 547 هزار رأس و تعداد بزغاله زنده به دنیا آمده در همین‌ ماه‌ها، به‌ترتیب 103، 197 و 337 هزار رأس برآورد شده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک فصل تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت