14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 06 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 مهر,1398
بازدید: 1429
انتشار نسخه الکترونیکی بررسی های ویژگی های مهاجران وغیر مهاجران در دوره زمانی 95-1390
انتشار نسخه الکترونیکی بررسی های ویژگی های مهاجران وغیر مهاجران در دوره زمانی 95-1390

این نشریه با بهره‌گیری از جدول، تحلیل‌ و ترسیم نمودار هرم سنی مهاجرین و غیر‌مهاجرین، وضعیت مهاجرت در کل کشور و استان‌ها را بین سال‌های 1390 و 1395 به نمایش می‌گذارد.

این نشریه با بهره‌گیری از جدول، تحلیل‌ و ترسیم نمودار هرم سنی مهاجرین و غیر‌مهاجرین، وضعیت مهاجرت در کل کشور و استان‌ها را بین سال‌های 1390 و 1395 به نمایش می‌گذارد.

نگاهي به اهم مطالب در این نشریه نشان مي‌دهد كه:

بر این اساس در این دوره زمانی مجموعاً 4،300،988 نفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه‌جا شدهاند. از این تعداد، محل اقامت قبلی 4،177،679 نفر (97 درصد)، داخل کشور، 110،829 نفر (2.6 درصد) خارج از کشور بوده و 12،480 نفر (0.3 درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکردهاند. همچنین از مجموع کل مهاجران، 3،564،735 نفر (82.9 درصد) به نقاط شهری و 736،253 نفر (17.1) به نقاط روستایی وارد شدهاند. از مجموع مهاجران داخلی این دوره 2،852،349 نفر (68.3 درصد) از شهر به شهر، 608،031 نفر (14.6 درصد) از روستا به شهر،210،383 نفر (5 درصد) از روستا به روستا و 506،916 نفر (12.1 درصد) از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند.

از تعداد کل مهاجران، 2،210،387 نفر مرد و 2،090،601 نفر زن بوده­اند، در نتیجه نسبت جنسی مهاجران 105.7 بدست می­­آید به عبارتی در برابر هر 100 زن حدود 106 مرد مهاجر در کل کشور وجود داشته ­است و سهم مردان بیش‌تر از زنان بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان میدهد که بالاترین سهم مهاجران متعلق به گروه‌های سنی 24 ـ20 و 29 ـ25 ساله است. این مقدار برای کل کشور به ترتیب 14.9 و 15.2 درصد است. بالاترین سهم برای مردان مربوط به گروه‌های سنی 24 ـ20 و 34 ـ30 ساله است که مقدار آن برای دو گروه سنی 13.9 درصد است در مورد زنان این سهم مربوط به گروه‌های 24 ـ20 و 29ـ25 ساله با مقدار 16.1 و 16.6 درصد بوده است. در مجموع 90 درصد از مهاجران زیر 45 سال و 10 درصد بالای 45 سال هستند.

طی سال‌های 90 تا 95، 2،062،954 نفر بین استان‌های کشور جابه‌جا شده‌اند. حدود یک چهارم  از این مهاجرت‌ها (25 درصد) به مقصد استان تهران انجام شده است. استان‌های البرز، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب پس از استان تهران قرار می‌گیرند. در زمینه مهاجران خارج شده از استان‌ها طی همین دوره استان تهران با (17 درصد) در رتبه نخست قرار دارد و پس از این استان، استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و البرز قرار دارند.

توزیع نسبی مهاجران 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع زناشویی نشان می‌دهد، 62.9 درصد دارای همسر، 33.5 درصد هرگز ازدواج نکرده، 1.8 درصد بی‌همسر بر اثر طلاق، 1.7 درصد بی‌همسر بر اثر فوت همسر و 0.1 درصد وضع زناشویی را اظهار نکرده‌اند. این مقادیر برای افراد غیرمهاجر 10 ساله و بیش‌تر به ترتیب 63.9، 30.1، 1.7، 4.3 و 0.02 درصد بوده است. مقایسه وضع زناشویی افراد مهاجر و غیرمهاجر بیانگر آن است که درصد غیرمهاجران دارای همسر بیش‌تر از مهاجران دارای همسر بوده است، ولی مهاجران هرگز ازدواج نکرده، بیش‌تر از غیرمهاجران هرگز ازدواج نکرده بوده است، همچنین غیرمهاجران بی همسر بر اثر فوت بیش‌تر از مهاجران بی همسر بر اثر فوت  بوده است. در سایر گزینه‌ها تفاوت بارزی وجود ندارند.

توزیع نسبی مهاجران 6 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد، 94.6 درصد باسواد و 5.4 درصد بی‌سواد هستند و از میان باسوادان، 15.7 درصد ابتدایی، 16.2 درصد راهنمایی، 9.2 درصد متوسطه، 22.6 درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی، 63.1 درصد تحصیلات عالی و 0.2 درصد سایر دوره‌های تحصیلی داشته‎اند. وضع سواد و تحصیلات غیرمهاجران نیز به شرح ذیل بوده است: 87.2 درصد باسواد و 12.8 درصد بی‌سواد هستند. از میان باسوادان، 29.8 درصد ابتدایی، 18.3 درصد راهنمایی، 8.9 درصد متوسطه، 21.9 درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی، 21 درصد عالی و 0.3 درصد سایر دوره‌های تحصیلی داشته‎اند. مقایسه وضع سواد و تحصیلات مهاجران و غیرمهاجران بیانگر آن است كه درصد باسوادی مهاجران بیش‌تر از غیرمهاجران است. همچنین مهاجران، سطح تحصیلات بالاتری نسبت به غیرمهاجران دارند به‌طوری که درصد قابل توجهی از مهاجران تحصیلات عالی دارند. بی‌تردید یکی از انگیزه‌های مهاجرت، مهاجرت برای ادامه تحصیل یا مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها برای يافتن شغل مناسب است.

جمعیت 10 ساله و بیش‌تر از نظر وضع فعالیت اقتصادی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می‌شود. کلیه افراد واقع در سن قانونی کار که به کاری مشغول بوده يا بیکار در جستجوی کار باشند جمعیت فعال نامیده می‌شوند. جمعیت فعال خود به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می‌شود. سایر افرادي كه به دو گروه شاغل و بيكار تعلق ندارند مانند اغلب دانشجویان، خانه‌دارها، افراد دارای درآمد بدون کار، بازنشسته‌ها و از کارافتاده‌ها، جمعیت غیرفعال نامیده می‎شوند.

توزیع نسبی مهاجران 10 ساله و بیش‌تر کشور بر حسب وضع فعالیت نشان می‌دهد، از بین مهاجران فعال، 10.9 درصد بیکار و 89.1 درصد شاغل هستند این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب 12.7 و 87.3 درصد است، برای مهاجران غیرفعال نیز، 42.7 درصد محصل، 46.4 درصد خانه‌دار، 4.9 درصد دارای درآمد بدون کار و 5.9 درصد نیز سایر موارد بوده است. همچنین این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب 29.7، 51.4، 9.5 و 9.3 درصد است، ملاحظه می‌شود که درصد بیکاری در بین مهاجران کمتر از غیرمهاجران بوده است. برای افراد غیرفعال نیز در بین مهاجران درصد بیش‌تری محصل هستند در صورتی که غیرمهاجران سهم بیش‌تری از خانه داری را به خود اختصاص داده اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی بررسی های ویژگی های مهاجران وغیر مهاجران در دوره زمانی 95-1390
فایلهای پیوست
طراحی سایت