14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 27 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 27 شهریور,1398
بازدید: 542
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه طبقه بندی فعالیت های آماری (CSA)-ویرایش اول (ترجمه)

طبقه‌بندی فعالیت‌های آماری (CSA) برای دسته‌بندی فعالیت‌های آماری انجام شده توسط سازمان‌های آماري ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان پایه‌ای برای پایگاه ‌داده فعاليت‌هاي آماری بین‌المللی و براي تهيه فهرستي از دامنه موضوعات مندرج در راهنماهاي عنوان محور كه به ابتكارSDMX (تبادل داده و فراداده‌های آماري) توليد شده است، استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی فعالیت‌های آماری (CSA) برای دسته‌بندی فعالیت‌های آماری انجام شده توسط سازمان‌های آماري ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان پایه‌ای برای پایگاه ‌داده فعاليت‌هاي آماری بین‌المللی و براي تهيه فهرستي از دامنه موضوعات مندرج در راهنماهاي عنوان محور كه به ابتكارSDMX  (تبادل داده و فراداده‌های آماري) توليد شده است، استفاده می‌شود.

 طبقه‌بندی دارای سه سطح است. پنج «حوزه»، اولین سطح را تشکيل می‌دهد و با انواع گسترده‌اي از فعالیت‌های آماری مرتبط است. سطح دوم فعالیت‌هاي درون اين حوزه‌ها و سطح سوم كه حوزه‌هاي موضوعي را به‌صورت مفصل‌تر بيان مي‌كند را پوشش مي‌دهد. سطح سوم تنها در صورت لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف آن تجزیه جامع يك «فعالیت» نيست.

 حوز‌ه‌های 1 تا 3 مربوط به فعالیت‌های موضوعی است که نتایج خروجی داده‌ها، همچنین کار روش‌شناسي با هدف توسعه یا تغییر استانداردها و فعالیت‌های مرتبط با همکاری فنی یا آموزش‌های خاص در زمینه موضوعی را شامل مي‌شود. حوزه‌های 4 و 5 مسائل بنيادي مرتبط را که به‌طور مستقيم به خروجی‌ها مربوط نمی‌شود، اما فرآیند و سازمان‌دهی بیشتری دارد را پوشش مي‌دهد. (مانند روش سرشماری عمومی یا آمارگيري، هماهنگی آماری، سیستم‌های اطلاعات آماری و غیره).اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

فایلهای پیوست
  • CSA (2.14 MB)
طراحی سایت