17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 25 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 25 شهریور,1398
بازدید: 451
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل بهار 1398(بر مبنای سال پایه1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل بهار 1398(بر مبنای سال پایه1390)

شاخص کل قيمت توليدكننده در فصل بهار 1398 به عدد 471.4 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل 14.4 درصد افزايش داشته است.

نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی مربوط به آن، در فصل بهار 1398 به شرح زیر است:

شاخص کل قيمت توليدكننده در فصل بهار 1398 به عدد 471.4 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل 14.4 درصد افزايش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی در فصل بهار 1398 با 35.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 541.2 رسید.

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن در فصل مورد بررسی با 16.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 474.6 رسید.

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت با 13.7 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 545.4 در فصل بهار 1398 رسید.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 1398، با 4.2 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 110.1 رسید.

شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات با افزایش 5.9 درصدی نسبت به فصل قبل به عدد 347.8 در فصل بهار سال جاری رسید.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل بهار 1398(بر مبنای سال پایه1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت