17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 24 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 25 شهریور,1398
بازدید: 2251
مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1397 به تفکیک دهک‌های درآمدی  و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته
مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1397 به تفکیک دهک‌های درآمدی و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته

اين مطلب توسط دفتر جمعيت،‌نيروي كار و سرشماري مركز آمار ايران تهيه شده است.

براساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1397 هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط 43 میلیون و 491 هزار تومان درآمد و 39 میلیون و 323 هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه 3 میلیون و 624 هزار تومان درآمد و 3 میلیون و 277 هزار تومان هزینه می‌باشد. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور 23 میلیون و 311 هزار تومان درآمد و 21 میلیون و 447 هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و 943 تومان درآمد و یک میلیون و 787 هزار تومان هزینه بوده است.

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال 1397 نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط 4 میلیون و 168 هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و 864 هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه 347 هزار و 300 تومان و 155 هزار و 400 تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

لازم به ذكر است مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معني پس انداز خانوار نيست. بطور ساده پس انداز عبارت است از بخشي از درآمدهاي افراد كه خرج نشده است. اما در تحليل هاي اقتصاد كلان مفهوم صحيح پس انداز را بايد از جريان دايره وار درآمد و توليد ملي فهميد .با توجه به اينكه هر درآمدي كه ايجاد مي­شود از طرف ديگر به معني توليد كالا و خدمات است، لذا خودداري از مصرف و خرج نكردن تمام درآمد به معني مصرف نشدن بخشي از كالا و خدمات توليد شده نيز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد كلان، همين بخش از توليد مصرف نشده است كه بيانگر پس انداز مي­باشد. چنانچه به پس انداز از ديد تشكيل سرمايه بنگريم، مناسب ترين مفهوم براي پس انداز است زيرا پس انداز و سرمايه گذاري در دنياي واقعي جدا از هم نيستند .به عبارت ديگر همان كالا و خدماتي كه بر اثر خودداري افراد جامعه از خرج كردن همه درآمد يا بر اثر پس انداز به مصرف نرسيده است، مي­تواند تبديل به سرمايه گذاري شود .

 در طرح­هاي آمارگيري هزينه و درامد خانوار درامد يك­سال گذشته خانوار سوال شده و آن بخشي كه براي سرمايه گذاري از خانوار خارج مي­شود پرسيده نشده و فقط در صورتي­كه در كوتاه مدت (دوره زماني يك ساله مورد پرسش) داراي بازدهي مالي باشد در بخش درامدها ثبت مي­شود. لذا نمي توان پس انداز خانوارها را (چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت) از طريق اين آمارگيري محاسبه نمود.

 

روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در سال‌های 1395 و 1396 نیز هر خانوار شهری به ترتیب 3 میلیون و 239 هزار تومان و 3 میلیون و 742 هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و 996 هزار تومان و 2 میلیون و 317 هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است.

در واقع، از سال 1395 تا 1397 هر خانوار شهری به ترتیب 10.2 ، 10.2 و 9.6 درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب 11.3 ، 11.5 و 8 درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

 

روند متوسط درآمد، هزینه و مابه‌التفاوت درآمد و هزینه‌ی خانوارهای کشور (هزار ریال)

شرح

نقطه جفرافیایی

1395

1396

1397

متوسط‌ درامد كل سالانه‌ي ‌يك ‌خانوار

شهري

     317,210

     366,947

     434,905

روستايي

     176,866

     201,842

     233,114

متوسط هزينه كل يك خانوار

شهري

     284,821

     329,525

     393,227

روستايي

     156,907

     178,670

     214,472

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه یک خانوار

شهري

       32,389

       37,422

       41,678

روستايي

       19,959

       23,172

       18,642

درصد مابه‌التفاوت به نسبت درآمد

شهري

           10.2

           10.2

             9.6

روستايي

           11.3

           11.5

             8.0

 

همانطور که ذکر شد، در سال 1397 متوسط ماهانه مابه‌التفاوت درآمد نسبت هزینه برای هر خانوار شهری و روستایی به ترتیب معادل با 347 هزار و 300 تومان و 155 هزار و 400 تومان بوده است.

در سال 1397 مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوارهای واقع در 3 دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و 5 دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است؛ به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با 249 هزار تومان، 137 هزار تومان و 17 هزار و 800 تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با 212 هزار تومان، 227 هزار تومان، 198 هزار تومان، 102 هزار تومان و 13 هزار و 600 تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.

خانوارهای شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب 55 هزار و 600 تومان، 172 هزار تومان، 205 هزار تومان، 320 هزار تومان، 390 هزار تومان 807 هزار تومان و یک میلیون و 929 هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب 39 هزار و 300 تومان، 114 هزار تومان، 311 هزار تومان، 394 هزار تومان و یک میلیون و 451 هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند.

گفتنی است در سال 1396 مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال 1397 این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

 

مابه‌التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی 1397 (هزار ریال)

شرح

خانوار روستایی

خانوار شهری

کل خانوارها

      1,554

      3,473

دهک اول

     2,123-

     2,491-

دهک دوم

     2,270-

     1,371-

دهک سوم

     1,983-

        178-

دهک چهارم

     1,024-

        556

دهک پنجم

        136-

      1,719

دهک ششم

        393

      2,049

دهک هفتم

      1,139

      3,203

دهک هشتم

      3,106

      3,897

دهک نهم

      3,938

      8,067

دهک دهم

    14,505

    19,293

 

 

تصاویر
  • مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1397 به تفکیک دهک‌های درآمدی  و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته
فایلهای پیوست
طراحی سایت