08 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 05 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 05 شهریور,1398
بازدید: 2161
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه ودرامد خانوارهای شهری وروستایی سال1397
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه ودرامد خانوارهای شهری وروستایی سال1397

در سال 1397 خانوارهای شهری ایران سالانه به‌طور میانگین 393227 هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند که این مبلغ، 19/3 درصد افزایش نسبت به نتایج به‌دست آمده از این طرح در سال گذشته را نشان می‌دهد.همچنین میانگین هزینه‌‌‌ی خانوارهای روستایی در این سال برابر با 214472 هزار ریال است که 20/0 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در سال 1397 خانوارهای شهری ایران سالانه به‌طور میانگین 393227 هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند که این مبلغ، 19/3درصد افزایش نسبت به نتایج به‌دست آمده از این طرح در سال گذشته را نشان می‌دهد.

     میانگین هزینه‌‌‌ی خانوارهای روستایی در این سال برابر با 214472 هزار ریال است که 20/0 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

براساس نتايج بدست آمده در سال 1397 متوسط درامد سالانه‌ي يك خانوار شهري 905,434 هزار ريال و يك خانوار روستایی 114,233 هزار ريال بوده است كه به ترتیب نسبت به سال قبل، 18/6 درصد و 15/5 درصد افزايش داشته است. در اين سال درامد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، درامد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و درامد متفرقه در سطح شهری به ترتيب به ميزان 15/1، 24/9 و 18/9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ است. همچنین درامد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، درامد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و درامد متفرقه در سطح روستایی به ترتيب به ميزان 20/6، 16/0 و 11/2 درصد درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ است. سهم هريك از منابع درامدي در كل درامد شهری به صورت 33/4درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 17/0درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 49/6 درصد از منابع متفرقه و سهم هريك از منابع درامدي در كل درامد روستایی به صورت 30/7درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 31/9درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 37/4 درصد از منابع متفرقه است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه ودرامد خانوارهای شهری وروستایی سال1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت