12 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 03 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 شهریور,1398
بازدید: 703
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مرداد 1398
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مرداد 1398

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 2.9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.0 درصد) كاهش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه 1398 برابر 42.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 41.9 درصد برای دهک اول تا 44.8 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 58.8 درصد برای دهک اول تا 65.4 درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 28.4 درصد برای دهک اول تا 40.2 درصد برای دهک دهم است.[1]

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 2.9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.0 درصد) كاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد.

تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری براي كل دهك ها كاهش يافته است...

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.


[1]  اعداد تا يك رقم اعشار گرد شده است.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مرداد 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت