04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 28 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 آذر,1398
بازدید: 1548
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور- 1397
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور- 1397

در سال 1397 ،تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده در کشتارگاه های کشور به 6395 هزار لاشه به وزن 121 هزارتن و همچنین تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1003 هزار لاشه به وزن 203 هزار تن رسیده است.


آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي ده سال اخير نشان مي‌دهد:

1- كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 10236 هزار لاشه به وزن 184 هزار تن مربوط به سال 1394 می‌باشد. این میزان در سال 1397 به 6395 هزار لاشه به وزن 121 هزارتن رسیده است.

2- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف بز و بزغاله‌ ذبح شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 2552 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن مربوط به سال 1394 بوده است. اين ميزان در سال 1397 به 1907 هزار لاشه به وزن 28 هزار تن رسيده است.

3- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1003 هزار لاشه به وزن 203 هزار تن مربوط به سال 1397 و بيش‌ترين تعداد با 1432 هزار لاشه به وزن 247 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است.

4- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال‌هاي 1389 و 1392 بوده و بيش‌ترين تعداد با 32 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن مربوط به سال 1391 بوده است. اين ميزان در سال 1397 به 20 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن رسيده است.

5- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف شتر و بچه شتر با 19 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن مربوط به سال 1393 و بيش‌ترين تعداد با
45 هزار لاشه به وزن 10 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است. این میزان در سال 1397 به 25 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن رسیده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور- 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت