04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 27 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 05 شهریور,1398
بازدید: 594
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران بهار 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران بهار 1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 169567 هزار ريال با میانگین مساحت 246 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 16/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 174/6درصد افزایش داشته ‌است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 169567 هزار ريال با میانگین مساحت 246 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 16/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 174/6 درصد افزایش داشته ‌است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 130920 هزار ريال با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 22/7درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 109/6 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 402673 ريال با میانگین مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 17/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 35/0 درصد، افزايش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران بهار 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت