30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 23 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 دی,1399
بازدید: 1034
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1397

افزایش 25.4 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌23.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96

در زمستان سال 1397، تعداد 2681 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 7/ 14درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 24/3 درصد افزایش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5/4 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 8 پروانه (0/3 درصد) مربوط به افزايش بنا و 2673 پروانه (99/7 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 14/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 24/3 درصد افزایش داشته است .

  در زمستان سال 1397، تعداد 49875 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 66/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 21/1 درصد افزایش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 3202 پروانه (6/4 درصد) مربوط به افزايش بنا و 46673 پروانه (93/6 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 68/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 22/0 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت