17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 22 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 06 مرداد,1398
بازدید: 635
اجراي آمارگيري از باغداري‌هاي كشور (محصولات دائمي) در مردادماه سال‌ جاري
اجراي آمارگيري از باغداري‌هاي كشور (محصولات دائمي) در مردادماه سال‌ جاري

سمينار آموزشي آمارگيري باغداري با حضور كارشناسان مسؤل دفاتر آمار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در روزهاي 16 لغايت 18 تيرماه سال‌جاري به صورت غير حضوري به منظور آشنايي كارشناسان استاني با اهداف اجراي اين آمارگيري، سؤالات طرح و نحوه گردآوري اطلاعات به مرحله اجرا در ‌آمد.

اين آمارگيري به صورت نمونه‌گيري از 30 تير لغايت 22 مرداد در سطح  بيش از 3995 آبادي و شهر نمونه در سراسر كشور و با مراجعه به بيش از 45000 بهره‌بردار داراي فعاليت باغ اجرا خواهد شد. هدف از انجام اين آمارگيري كه با استفاده از چارچوب سرشماري كشاورزي 1393 به اجرا در خواهد آمد، گردآوري آمار و اطلاعات تفصيلي مورد نياز براي برنامه‌ريزي در اين بخش است. در اين طرح اطلاعات گسترده‌اي در مورد تعداد بهره برداري‌هاي داراي فعاليت باغداري، مساحت باغ و قلمستان )به تفكيک ساده و مخلوط(، مقدار توليد محصولات باغي، تعداد درخت بارور و نهال در بهره‌برداري‌هاي داراي فعاليت باغداري، پيش بيني مقدار توليد محصولات دائمي در سال 1398 و اطلاعات مورد نياز حساب هاي ملي جمع‌آوري مي‌شود.

پيش‌بيني مي‌شود نتايج اوليه اين آمارگيري براي چند محصول عمده در پايان بهمن ماه سال جاري در اختيار كاربران قرار گيرد.

 

 

 

 

تصاویر
  • اجراي آمارگيري از باغداري‌هاي كشور (محصولات دائمي) در مردادماه سال‌ جاري
طراحی سایت