27 مهر 1398
En | 
زمان انتشار: 04 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 04 تیر,1398
بازدید: 1616
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (45.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (31.4 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 13.7 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

کل خانوارها

در خرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 174.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های گیلان و هرمزگان با 2.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 2.2 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 50.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (60.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (43.3 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 9.9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 7.1 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 37.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (45.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (31.4 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 13.7 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 173.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل  با 2.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی  با 2.2 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 49.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان جنوبی (59.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان های فارس و هرمزگان (41.7 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان خراسان جنوبی به طور متوسط 9.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان های فارس و هرمزگان به طور متوسط 7.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  36.9 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (44.0 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  هرمزگان (30.7 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 13.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 183.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با 4.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 2.0 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 56.5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (68.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (48.2 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 11.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 8.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 41.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (49.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (34.2 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 15.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت