27 مهر 1398
En | 
زمان انتشار: 27 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 27 خرداد,1398
بازدید: 973
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  سال 1397
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي سال 1397

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت هر كيلو زردآلو برابر 44202 ريال و هر كيلو هلو 31712 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 53.8 و 57.4 درصد افزايش داشته است.

در سال 1397، در بخش غلات، متوسط قيمت هر كيلو گرم گندم با رشد 1.2 درصدي نسبت به سال قبل معادل 13050 ريال، متوسط قيمت جو با افزايش 20.1 درصدي 11787 ريال، متوسط قيمت شلتوك با رشد 22.0 درصدي 48477 ريال و متوسط قيمت ذرت دانه اي با افزايش 18.3 درصدي معادل 14367 ريال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قيمت هر كيلو نخود با 2.0 درصد افزايش نسبت به سال قبل به مبلغ 53650 ريال و قيمت عدس با 0.9 درصد كاهش به 49314 ريال رسيد.

در بخش دانه هاي روغني، قيمت متوسط هر كيلو آفتابگردان روغني با 10.0 درصد كاهش نسبت به سال 96 به 32970 ريال و قيمت متوسط كلزا با 4.4 درصد افزايش به 28299 ريال بالغ گرديد.

در بخش محصولات ليفي، قيمت متوسط هر كيلو پنبه (وش) با افزايش 89.7 درصدي نسبت به سال 96 برابر 56846 ريال بوده است.  

در بخش محصولات جاليزي، قيمت متوسط هر كيلو هندوانه با افزايش 184.6 درصدي به 8860 ريال، قيمت خربزه با افزايش 119.1 درصدي به 14453 ريال و قيمت خيار با افزايش 96.8 درصدي به 20692 ريال رسيد.

در بخش سبزيجات، متوسط قيمت هر كيلو سيب زميني معادل 12448 ريال و هر كيلو پياز 11351 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 84.0 و 15.2 درصد رشد داشته ­است. همچنين، متوسط قيمت هر كيلو گوجه فرنگي با 180.9 درصد افزايش برابر 16680 ريال و هر كيلو بادنجان با 105.8 درصد افزايش برابر 13567 ريال بوده است.  

در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت هر كيلو يونجه معادل 11594 ريال و هر كيلو شبدر خشك برابر 10212 ريال بوده كه نسبت به سال قبل به ترتيب 42.9 و 17.5 درصد افزایش نشان ميدهد.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت هر كيلو زردآلو برابر 44202 ريال و هر كيلو هلو 31712 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 53.8 و 57.4 درصد افزايش داشته است.  

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، متوسط قيمت هر كيلو سيب درختي 31367 ريال بوده كه نسبت به سال قبل 123.4 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت انگور به 28438 ريال رسيد كه نسبت به سال قبل معادل 103.9 درصد افزايش داشته است.

در بخش مركبات، متوسط قيمت هر كيلو پرتقال با افزايش 61.1 درصد به14440 ريال و قيمت نارنگي با رشد 94.1 درصدي به 20475 ريال رسيد.    

در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت هر كيلو گوسفند و برة زنده 234762 ریال و هر كيلو گاو پرواري زنده 237153 ريال بوده كه نسبت به سال 96 به ترتيب معادل 48.0 و 75.0 درصد افزايش نشان ميدهد.

در سال 1397، در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي ، متوسط قيمت هر كيلو شير گوسفند برابر 45351 ريال و هر كيلو شير گاو 15823 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 6.6 و 34.1 درصد افزايش داشته است.      

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

در بخش هزينه خدمات ماشيني، هزينة متوسط شخم هر هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور 1796480 ریال بوده كه نسبت به سال قبل 23.1 درصد كاهش و هزينة شخم هر هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور 1312970 ريال بوده كه نسبت به سال قبل 20.3 درصد افزايش داشته است. به علاوه متوسط هزينة ديسك هر هكتار زمين زراعي آبي با كاهش 10.4 درصدي معادل 824483 ريال و هزينة ديسك زمين زراعي ديم با افزايش 13.2 درصدي معادل 648868 ريال بوده است.

 

در بخش دستمزد نيروي كار، متوسط دستمزد كارگر ميوه چين مرد برابر 534072 ريال و دستمزد كارگر ميوه چين زن 407445 ريال بوده که به ترتيب نسبت به سال قبل 6.8 و 5.1 درصد افزايش داشته است؛ و نيز متوسط دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غلات مرد برابر 817814 ريال بوده كه نسبت به سال 96 معادل 24.8 درصد رشد نشان ميدهد. به علاوه، دستمزد روزانه‌ كارگر وجين‌كار و تنك‌كار مرد با 12.7 درصد افزايش به 581370 ريال و دستمزد وجين كار و تنك كار زن با 11.8 درصد افزايش به رقم 588290 ریال بالغ گرديد.  

 

 

 

  

 

تصاویر
  • متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  سال 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت