03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 12 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 12 خرداد,1398
بازدید: 858
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ـ اردیبهشت 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ـ اردیبهشت 1398

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (65.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (43.5 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به طور متوسط 13.2 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

در اردیبهشت ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 173.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 4.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با 0.3 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 52.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (65.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (43.5 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به طور متوسط 13.2 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 34.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (41.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (28.6 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استانها در اردیبهشت ماه 12.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ـ اردیبهشت 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت